Bevezető

Határtalan együttműködés

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Szlovák Madártani Egyesület (SOS) már a második projekt keretében működik együtt partnereikkel a Kárpát-medencei madarak védelme érdekében. Az első „Közös online madártani adatbázis létrehozása (HUSK 08/01/0148)” elnevezésű projekt után, most a "Madárvédelem és kutatás határok nélkül / Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc (HUSK/1101/2.2.1/0336)" projekt keretében működünk együtt a magyar-szlovák határ mentén található természeti értékek megóvásáért.

A Madárvédelem és kutatás határok nélkül / Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc (HUSK/1101/2.2.1/0336) elnevezésű projekt célja:

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a BirdLife Szlovákia és a Raptor Protection of Slovakia „Madárvédelem és kutatás határok nélkül” címmel, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával, közös projektet indított a két ország határ menti régiójában. A program célja a madár- és természetvédelem megerősítése, megismertetése a régió lakosságával, kutatási és állomány felmérési, monitoring tevékenységek segítségével. A fehér- és fekete gólyák, nagy kócsagok, parlagi sasok, bütykös hattyúk és sirályfélék színes gyűrűs jelölése mellett, a molnár- és partifecskék geolokátoros, valamint a gólyák rádiótelemetriás, webkamerás megfigyelése és a ragadozómadár fajok állományfelmérése is a közös munka részét képezi, a 2014 tavaszáig tartó programban.
Emellett olyan adatbázis modulok is kialakításra kerülnek, melyeket mindkét ország szakemberei, illetve a nagyközönség is használhat. 2012-ben a színes gyűrűzés mellett a GPS-GSM alapú telemetriás jelölés is megkezdődött fehér gólyákon.

A jeladós fehér gólyákat a kövezkező honlapon lehet nyomon követni. >> 

 

A Közös online madártani adatbázis létrehozása (HUSK 08/01/0148) elnevezésű projekt célja:

Az érintett a területek magyar oldalon: Szatmár-Bereg, Felső-Tisza, Bodrogzug, Zempléni-hegység, Hernád-völgy, Aggteleki-Karszt, Putnoki-dombság, Bükk-hegység, Mátra, Karancs-Medves, Ipoly-völgy, Gerecse, Tatai Öreg-tó, Szigetköz, a szlovák oldalon pedig: Szalánci-hegység, Szlovák-karszt, Cseres-hegység, Polana, Ipoly-völgy, Párizs-mocsár, Duna-mente.

A projekt elsődleges célja egy olyan adatbázis kiépítése, ami a szlovák-magyar határ által kettészelt területek egységes jövőbeni madártani monitoring munkáját segíti rendszerbe foglalni.

A projekt 2009. szeptemberétől 2010. augusztus 31-ig tart, melyet az Európai Unió mellett, a Magyar Köztársaság ás a Szlovák Köztársaság társfinanszíroz, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.

Az érdemi munka a 2009. októbervégén Salgótarján mellett megrendezésre került konferencián indult meg, ahol 28 önkéntes és hivatásos szakember aktív részvételével bemutatásra és elemezésre kerültek a már létező nemzeti madármonitoring programok. A partnerek megállapodtak, hogy mely programok módszereit tudják összehangolni, és melyeket fogják a projekt során alkalmazni. Ezek a közös Vonuló Vízimadár Monitoring, az Odútelep Program és a Középfeszültségű Oszlop Felmérési program, illetve a színesgyűrűs madarak megfigyelési adatait feldolgozó és megjelenítő adatbázis.

A program megvalósulása alatt kiépítésre kerülő online adatbázis tartalmazni fogja szinte az összes már meglévő és a még fejlesztés alatt álló magyar és szlovák madártani felmérő programok adatbázisait. Az online rendszer lehetőséget teremt az adatok közvetlen bevitelére és azonnali kiértékelésekre.

Az adatbázis mellett az önkéntes felmérők munkájának támogatása is nagyon fontos, ezért számukra módszertani segítséget és tapasztalatcsere lehetőségeket biztosítunk a projekt során. A online tartalmak mellett kiadványokkal is készülnek, melyek a kulcsterületeket, azok jelentőségét hivatottak bemutatni.

© MME-BirdLife Hungary »