Dva bociany vybavené vysielačkami zotrvali aj v novembri v Karpatskej kotline – Lókos asi začal tiahnuť, Hont stále na mieste

1.11.2012. Ďalšie dva bociany biele, ktoré boli vybavené vysielačkami a vypustené doposiaľ neprejavovali náznaky migrácie. Teraz, keď máme za sebou výrazný front a podľa pohybu jedného bociana, ktorý asi začal migrovať, vás informujeme aj o týchto bocianoch. 

Pohyb bocianov, ktoré sme pomenovali menami Lókos a Hont - Lókos žltá trasa, Hont biela trasa

Lókos je dospelý bocian, ktorý sa dostal do Budapeštianskej ZOO, odkiaľ sme ho prevzali a bol vybavený vysielačkou jedného uhynutého bociana. Vypustený bol spolu s ďalším mladým bocianom pri obci Dejtár. V tom čase bol v rámci národného parku Duna-Ipoly vysychajúci  rybník s názvom Nagy-tó, ktorý poskytol ideálne potravné podmienky pre vypustenie bociana. Navyše, ďalší náš bocian Duna sa tu vyskytoval dva týždne. Tieto dva bociany ešte v ten deň vleteli k jazeru. Viackrát boli kontrolované, dobre lietali a vyhľadávali si potravu. Mladý vták bez vysielačky a Duna zotrvali až do úplného vyschnutia rybníka a odleteli až 16. septembra juhovýchodne až po Jászság. Ani Lókos neostal na vyschnutom rybníku, ale preletel na slovenskú časť Poiplia k obci Kosihy nad Ipľom. Zotrval tu až do 11. októbra a využíval jediné bocianie hniezdo v obci. Správanie sa podobalo jarnému, upravoval hniezdo a vyhľadával potravu v tesnej blízkosti obce. 17.októbra sa presunul k obci Koláre, odtiaľ tiahnúc údolím Čiernej vody - Feketevíz dorazil k Magyarnándoru, kde letel smerom na západ k Szátok k potoku Lókos. Nasledujúce 2 týždne sa bocian zdržiaval na tomto mieste. Svoje meno dostal práve podľa tohto potoka, kde sa zdržiaval. Ku koncu októbra sa Lókos opäť pustil do ťahu a preletel 85 km do Jászságu k obciam Alattyán a Jánoshida.

 

13.9.2012 - 17.10.2012 Pohyb Lókosa v údolí Ipla

17.10.2012-30.10.2012 Pohyb Lókosa v okolí obce Szátok

Mapa pohybu bociana Lókosa >>

12.9.2012 Lókos - portrét (foto: Papp Ferenc)

12.9.2012 Prvé odskúšanie krídel v chotári obce Dejtár po vypustení bociana (foto: Papp Ferenc)

12.9.2012 Na slobode .... (foto: Papp Ferenc)

12.9.2012 Každý začiatok je náročný, aj prvý let bociana po vypustení z rehabilitácie... (foto: Papp Ferenc)

12.9.2012 Prvý let po vypustení z rehabilitácie (foto: Papp Ferenc)

27.9.2012 Lókos na poliach, kde prebiehal zber zemiakov pri obci Kosihy nad Ipľom na slovenskej strane Poiplia (foto: Papp Ferenc)

27.9.2012 Lókos s vysielačkou na chrbte (foto: Papp Ferenc)

27.9.2012 Lókos v hniezde v Kosihách nad Ipľom (foto: Papp Ferenc)

3.10.2012 Na hniezde, Kosihy nad Ipľom

3.10.2012 Oprava hniezda (foto: Papp Ferenc)

3.10.2012 Zber potravy na poliach okolo Kosíh nad Ipľom (foto: Papp Ferenc)

26.10.2012 Lókos v obci Szátok na vrchu sirény - tu zvykol nocovať (foto: Papp Ferenc)

26.10.2012 K odpočinku využíval pri Szátok-u aj nebezpečnejšie miesto - stĺp s transformátorom  (foto: Papp Ferenc)

26.10.2012 Takéto odpočinkové miesta sú bocianom často osudné. Lókos odpočíva pri obci Szátok na stĺpe vedenia, naštastie bez úrazu (foto: Papp Ferenc)

26.10.2012 Lókos v obci Szátok (foto: Papp Ferenc)

Druhý bocian s menom Hont je tohtoročný mladý vták, ktorý potreboval pomoc po jednej letnej búrke. Meno dostal podľa Hontianskeho regiónu odkiaľ zrejme pochádza. Pravdepodobne ide o mláďa zo slovenskej strany Ipľa. Pri odchyte mal bocian menšie zranenie v oblasti brucha. V ZOO v Budapešti bol bocian vyšetrený a zistilo sa, že nemá zlomeninu a aj krídla má v poriadku. Po vyliečení malého zranenia na bruchu bol bocian v auguste vypustený spolu s bocianom Duna  pri obci Endrefalva na maďarskej strane Poiplia. Istý čas sa pohybovali bociany spolu, ale ich cesty sa čoskoro oddelili. Kým Duna tiahla západne k údoliu Ipla, Hont pomaly postupoval na juh. K začiatku septembra preletel Hont k Ürbőpuszte, kde sa vyskytuje aj dnes. Posledné dva mesiace trávil najmä na lucernových poliach, kde graduje populácia hrabošov poľných, ktoré predstavujú významný potravný zdroj a nocuje na budove jednej samoty. Na väčšie vzdialenosti preletuje len zriedkavo. Pred niekoľkými dňami preletel na susednú samotu. Hont je najhorúcejší adept na prezimovanie, nakoľko jeho správanie nenaznačuje, že by chcel odletieť.

 

1.9.2012 - 31.10.2012 Pohyb Hont-a pri sídle Ürbőpuszta

Pohyb Hont-a na mape >>

15.8.2012 Prvé precvičenie krídel po vypustení pri obci Endrefalva (foto: Papp Ferenc)

15.8.2012 Prvé kroky na slobode (foto: Papp Ferenc)

15.8.2012 Hont na slobode (foto: Papp Ferenc)

28.8.2012 Hont na hranici Jászság-u, loví potravu na ornej pôde (foto: Papp Ferenc)

1.10.2012 Farma, kde sa Hont vyskytuje  (foto: Papp Ferenc)

1.10.2012 Farma, kde sa Hont vyskytuje - nocuje na budove na ľavej strane (foto: Papp Ferenc)

1.10.2012 Hont loví hraboše  (foto: Papp Ferenc)

1.10.2012 Hont vyhľadáva potravu pri Ürbőpuszta (foto: Papp Ferenc)

1.10.2012 Prelet Hont-a, Ürbőpuszta (foto: Papp Ferenc)

Mapa migrujúcich bocianov >>

© MME-BirdLife Hungary »