Oliver zavítal do Somálska

6.10.2012 Oliver zavítal do ďalšej krajiny afrického rohu. Bocian pochádzajúci z východného Slovenska z obce Solivar, bol vypustený na Perínskych rybníkoch, zavítal do ďalšej afrikej krajiny, do Somálska. V Somálsku zotrval len pár hodín, neskôr sa vrátil späť do Etiópie. Jedinú pozíciu zachytenú zo Somálska udávajú GPS pozície z okolia usadlosti Dilla.

Somálsko, ďalšia krajina, ktorú náš bocian navštívil - usadosť Dilla (foto: Jamal Cabdillahi)

Pohľad na dedinu Dilla z východej strany (foto: Jamal Cabdillahi)

Ulice dediny Dilla (foto: Jamal Cabdillahi)

Typický dom v dedine Dilla (foto: Jamal Cabdillahi)

Mapa migrujúcich bocianov >>

© MME-BirdLife Hungary »