Telemetrické sledovanie bocianov v Maďarsku a na Slovensku

V rámci projektu „Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc” je jedným z cieľov získavanie nových poznatkov o bocianoch bielych využitím rádiotelemetrických vysielačiek a web kamier. Vďaka týmto nástrojom sa dozvieme o živote bocianov nové poznatky, ktoré bude možné do budúcnosti využiť na ochranu druhu.

V roku 2012 blížiacim sa koncom hniezdenia bocianov bielych bolo v Maďarsku nadpriemerne veľa prípadov potreby záchrany mláďat bocianov, ktoré po prvom vyletení z hniezda pristáli na zemi a nedokázali sa opätovne vrátiť do hniezda. Takto často, takmer denne zasahovali odborníci z MME a správ národných parkov pri rôznych prípadoch v Maďarsku. Celková hniezdna sezóna bola tiež v Maďarsku, ale aj na Slovensku menej úspešná a bociany vyviedli menej mláďat ako tomu bolo napríklad v roku 2011. Pripísať to môžeme najmä suchšiemu počasiu a nedostatku potravy. V Maďarsku mali takto zachraňované mladé bociany výrazné známky hladovania na operení, ktoré sa prejavuje najmä poruchou rastu peria vo forme rôznych pásov na letkách vtákov s odlišným sfarbením ako zvyšok peria. Vyslabnuté mláďatá by sa nedokázali vrátiť do hniezda a dlhodobejším hladovaním by boli odsúdené na úhyn, resp. by sa stali obeťou predátorov či túlavých psov, zrážky s autami. Na Slovensku bola situácia o čosi lepšia a tento rok sa ničím výnimočným nevyznačoval. Bociany mali na hniezde 2 až 3 mláďatá, vyšši počet bol zriedkavejší. Nižší počet mláďat zaistil dosť potravy pre všetky mláďatá a tak tie nehladovali a vyletovali v lepšej kondícii.
Vyslabnuté, ale zdravé mláďatá sa dostali do rehabilitačných staníc, kde zosilneli a potom boli vypustené na slobodu. Zrehabilitované mláďatá boli označené farebnými krúžkami, vďaka ktorým je možné získať neskôr informácie o pohybe bocianov a úspešnosti rehabilitácie. Začiatkom augusta sme s využitím modernej techniky na sledovanie osudu bocianov počas nastávajúceho obdobia sťahovania označili bociany telemetrickými vysielačkami. Vďaka vysielačkám čoskoro získame údaje o tom, akým spôsobom trávia mladé  bociany prvé roky svojho života. Mladé bociany sú výrazne ohrozované rôznymi faktormi ako nebezpečné stĺpy smrti - elektrické vedenia, na ktorých sa mladé bociany zabíjajú, tiež choroby, predátory a iné faktory počas migrácie a na afrických zimoviskách.
Vysielačky, ktoré sme umiestnili na bociany obsahujú popri GPS module aj GSM modul, ktorý zabezpečuje zasielanie aktuálnych pozícií výskytu bocianov formou sms správy v pravidelných, nastaviteľných intervaloch.

Projekt by nebolo možné zrealizovať bez účasti partnerov MME a SOS, menovite: organizácia Pilis Természetvédelmi Egyesület (PITE), ktorá zabezpečila umiestnenie vysielačiek na bociany. O vyslabnuté bociany, ktoré boli odkázané na rehabilitáciu, sa postarali: Botanická a zoologická záhrada v Budapesti, ZOO park v meste Nyíregyháza, Národný park Bükk, Národný park Hortobágy, spolupracovníci z Východoslovenského múzea v Košiciach a Záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej.

Putovanie bocianov je možné sledovať na webovom portále pre telemetrické sledovanie vtáctva, kde je možné nájsť popri bocianoch bielych aj iné vtáčie druhy sledované v rámci ďalších projektov.
 

Telemetrické sledovanie bocianov sa realizuje v rámci projektu „Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc” (HUSK/1101/2.2.1/0336) v programe cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Označenie bocianov vysielačkami v Šalgótarjáne

Označenie bocianov vysielačkami v Šalgótarjáne

Bocian Patak s vysielačkou na chrbte, za ním mláďa z obce Mátranovák s krúžkom H748

Označenie bocianov vysielačkami na Perínskych rybníkoch pri Košiciach

Označenie bocianov vysielačkami na Perínskych rybníkoch pri Košiciach

Púšťanie bociana Bartolomeja

Bocian Oliver s vysielačkou na chrbte

Príprava označenia vysielačkou

Koniec jedného dlhého dňa...

© MME-BirdLife Hungary »